Skin Care : हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडत असल्यास काय कराल ?

| Sakal

थंड हवेमुळे त्वचा कोरडी पडते. अशा वेळी काय कराल ?

| Sakal

रोज मॉइश्चरायजर लावा.

| Sakal

तेलाने मालीश करा.

| Sakal

कोमट पाण्याने आंघोळ करा.

| Sakal

दूध आणि बदाम एकत्र करून लावा.

| Sakal

साखर, लिंबाचा रस, मध, इत्यादींपासून तयार केलेले स्क्रब चेहऱ्याला लावा.

| Sakal

भरपूर पाणी प्या.

| Sakal

गुलाब पाणी आणि ग्लिसरीन एकत्र करून लावा.

| Sakal