Industry : 'या' उद्योगासाठी २०२२ ठरले तारणहार

| Sakal

देशातील अर्थव्यवस्थेत औद्योगिक समूहांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असते.

| Sakal

कंपन्यांचे शेअर्स वधारले की त्या त्या समूहांचे बाजारमूल्य कमी जास्त होत असते.

| Sakal

देशातील महत्त्वपूर्ण समूहांमध्ये २०२२ मध्ये अदानी समूहाने मोठी झेप घेतली.

| Sakal

टाटा समूहाचे बाजरमूल्य २१.१९ ट्रिलियन असून, २०२२ मध्ये कंपनीला ९.४ ट्रिलियची घट झाली आहे.

| Sakal

अंबानी समूहाचे बाजारमूल्य १७.५४ ट्रिलियन असून, कंपनीला गेल्यावर्षी ६.९ ट्रिलियनचा फायदा झाला आहे.

| Sakal

बजाज समूहाचे बाजारमूल्य ८.३५ ट्रिलियन असून, २०२२ मध्ये कंपनीला २.६ ट्रिलियनचा तोटा सहन करावा लागला आहे.

| Sakal

भारती समूहाचे बाजारमूल्य ५.१७ ट्रिलियन असून, गेल्या वर्षी कंपनीला १३.३ ट्रिलियनचा फायदा झाला आहे.

| Sakal

तर, अदानी समूहाचे बाजारमूल्य १९.६६ ट्रिलियन असून, २०२२ मध्ये वरील कंपन्यांच्या तुलनेत १०४.३ ट्रिलियनचा सर्वाधिक फायदा नोंदवला आहे.

| Sakal