Dark Neck : या घरगुती उपायांनी उजळेल काळवंडलेली मान

| Sakal

आपण चेहऱ्याकडे जेवढे लक्ष देतो तेवढे मानेकडे देत नाही. त्यामुळे मानेवर काळा थर जमा होतो. अशा वेळी काय कराल ?

| Sakal

दह्यामध्ये हळद मिसळून मानेवर मालीश करा. थोडा वेळ तसेच राहू द्या आणि मग धुआ.

| Sakal

कोरफडीचा गर रात्रभर मानेवर लावून ठेवा.

| Sakal

काकडीच्या रसात लिंबू मिसळून कापसाने मानेवर लावा.

| Sakal

बेकींग सोडा मानेवर लावून ठेवा. थोड्या वेळाने ओल्या हाताने पुसा.

| Sakal

सफरचंदाच्या व्हिनेगरमध्ये पाणी मिसळून कापसाने मानेवर लावा.

| Sakal

कच्चा पपई किसून त्यात पाणी मिसळून मानेवर लावा.

| Sakal

लिंबाच्या रसामध्ये मध घालून मानेवर लावून ठेवा.

| Sakal