Love Tips : प्रेम आहे की, आकर्षण कसं ओळखायचं?

| Sakal

बऱ्याचदा आपल्याला समोरच्या व्यक्तीविषयी जे वाटत आहे ते खरंच प्रेम आहे की, आकर्षण हे समजत नाही.

| Sakal

जेव्हा आकर्षण असतं तेव्हा जोडीदाराला काय वाटतं यापेक्षा त्याने माझ्या पध्दतीने वागवं असा आग्रह धरला जातो. याउलट प्रेमात जोडीदारच्या आवडीनिवडीचा विचार आधी असतो.

| Sakal

जेव्हा समोरच्याविषयी फक्त आकर्षण वाटत असतं तेव्हा वाद झाल्यावर वाद मिटवण्यापेक्षा इगो मोठा असतो. आणि समोरच्या व्यक्तीच्या चुकाच दाखवल्या जातात.

| Sakal

जेव्हा प्रेम असतं तेव्हा इगो बाजूला ठेवून जोडीदारासोबतचे वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

| Sakal

जर फक्त आकर्षण असेल तर जोडीदाराच्या भावनिक समस्यांविषयी फारसं घेणंदेणं नसतं. तेच प्रेमात जोडीदारला भाविक समस्येतून बाहेर कसं काढायचं हे तुम्हाला समजतं.

| Sakal

आकर्षणात जेडीदार सोडून जाईल का? या भीतीमुळे कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर प्रेमात एकमेकांना स्पेस दिली जाते.

| Sakal

प्रेमात आपल्या नात्यावर फार विश्वास असतो. कसाही प्रसंग आला तरी आपला जोडिदार सोबत आहे याचा विश्वास असतो.

| Sakal