Heavy Earings : जड कानातले घातल्यावर कान दुखतात ना ? मग हे करा....

| Sakal

जड कानातले घातल्यावर कान दुखू लागतात. हे टाळण्यासाठी काय कराल ?

| Sakal

इअरलोब पॅच वापरा

| Sakal

कानातले घट्ट असतील तर ते घालण्याआधी पेट्रोलियम जेली लावा.

| Sakal

हलके कानातले घाला.

| Sakal

साखळी असलेले कानातले घाला.

| Sakal

काही वेळा कानातले घालणे टाळा. म्हणजे कानांना थोडा आराम मिळेल.

| Sakal

नंबिंग क्रीम लावा.

| Sakal

कानातल्यांच्या मागच्या बाजूला एक दोरा बांधून तो बॉबी पिनने केसांना बांधा.

| Sakal

छोटे कानातले घाला.

| Sakal