Phone Use : झोपण्याच्या एक तास आधी का करू नये फोनचा वापर ?

| Sakal

रात्री फोन जवळ घेऊन झोपल्यास त्यावर येणाऱ्या फोन -मेसेजेसना आपण उत्तर देत राहातो आणि झोप अपूर्ण राहाते.

| Sakal

एका संशोधनानुसार झोपण्याच्या एक तास आधी फोन वापरू नये.

| Sakal

फोन तुमच्या मेंदूला व्यग्र ठेवतो. त्यामुळे निद्रानाश होतो.

| Sakal

फोनच्या निळ्या प्रकाशामुळे रेटिनाला हानी पोहोचते.

| Sakal

थोड्या-थोड्या वेळाने झोप येणे म्हणजेच REM स्लीपची समस्या होते.

| Sakal

फोन जवळ असला की तो सतत बघण्याची सवय लागते. याचा आरोग्यावर परिणाम होतो.

| Sakal

त्यामुळे फोन झोपताना दूर ठेवत जा.

| Sakal

याचा आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल.

| Sakal