डी-मार्ट सारख्या दुकानांमध्ये बाहेर पडताना बिल का चेक करतात?

| Sakal

बिलाच्या वरच्या भागात एक कोड लिहिलेला असतो. यावर R,C ही लेटर्स आणि काही आकडे असतात.

| Sakal

R म्हणजे repeat bill एका ग्राहकाने किती बिल बनवले आहे.

| Sakal

T म्हणजे trolly संख्या, C म्हणजे carry bag ची संख्या.

| Sakal

डी मार्टची किंवा त्या दुकानाची पिशवी पैसे देऊन घेतली असेल तर त्याचीही खूण असते.

| Sakal

काही वेळा चुकून काही वस्तू स्कॅन होत नाहीत किंवा एकच वस्तू जास्त स्कॅन होते अशा वेळी शक्य होईल तितके बिल आणि वस्तूंकडे बघतात.

| Sakal

सिक्युरिटी स्टाफ चे काम आहे बिलिंग काउंटरच्या कामाकडे लक्ष देणे. त्यातून वस्तू स्वस्त असून सुद्धा काही जण चोरी करतच असतात.

| Sakal

आणि एकावर एक फ्री असेल तर काही जण दुसरा नग स्कॅन करत नाहीत.

| Sakal

त्यांना वाटतं एकच स्कॅन केल्यावर दुसरा स्कॅन करण्याची गरज नाही पण एकच नग घेतल्यावर त्या वस्तूवर 50 टक्यांची सूट मिळते हे कमी लोकांना माहिती आहे अशा वस्तू पण चेक कराव्या लागतात.

| Sakal