Smallest Bird : हा आहे जगातील सर्वात छोटा पक्षी

| Sakal

हमिंगबर्ड या पक्षाला जगातील सर्वात छोट्या पक्षाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे

| Sakal

हा पक्षी एका सेकंदामध्ये एकशे तीस वेळा आपले पंख फडफडू शकतो

| Sakal

अमेरिकेमध्ये हमिंगबर्ड याच्या 340 पेक्षा जास्त जाती आहेत

| Sakal

या पक्षाची उंची साधारणपणे 7.5 ते 13 सेंटीमीटर पर्यंत असते

| Sakal

र्वात लहान हमिंगबर्ड 5 सेंटीमीटर पर्यंत असू शकतो. त्याचे वजन 2.5 ग्रॅमपेक्षा कमी सुद्धा असू शकते.

| Sakal

गाने पंख फडफडणाऱ्या या पक्षाच्या पंखा मधून मधुर आवाज निर्माण होतो त्यामुळे या पक्षाला गाणारा पक्षी म्हणून ओळखले जाते.

| Sakal