गटाराचे झाकण दुरुस्थ करा 

शैलीकेरी जनवाडी 
मंगळवार, 25 सप्टेंबर 2018

पुणे : सेनापती बापट रस्त्याकडून पत्रकारनगरकडे जाताना सिग्नलजवळील गटारच्या झाकणाची दुरवस्था झाली आहे. एखाद्याचा पाय अडकुन अपघात होऊ शकतो. तरी संबंधित विभागांनी याकडे लक्ष देऊन तातडीने कारवाई करावी हि विनंती. 

 

पुणे : सेनापती बापट रस्त्याकडून पत्रकारनगरकडे जाताना सिग्नलजवळील गटारच्या झाकणाची दुरवस्था झाली आहे. एखाद्याचा पाय अडकुन अपघात होऊ शकतो. तरी संबंधित विभागांनी याकडे लक्ष देऊन तातडीने कारवाई करावी हि विनंती. 

 

Web Title: Repair the gutter Door