स्मार्ट गोल्स | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

smart goals

स्मार्ट गोल्स

- प्रणव मंत्री, सीए

उद्दिष्टे जीवनाच्या प्रत्येक पैलूचा एक भाग आहेत आणि ही उद्दिष्टे दिशा, प्रेरणा, लक्ष्य आणि महत्त्व स्पष्ट करतात. उद्दिष्टे ठरवून, तुम्ही स्वतःला ध्येयासाठी एक लक्ष्य प्रदान करत आहात. SMART ध्येयाचा उपयोग ध्येय निश्चित करण्यात मदत करण्यासाठी केला जातो. SMART हे एक संक्षिप्त रूप आहे ज्याचा अर्थ विशिष्ट, मोजता येण्याजोगा, साध्य करण्यायोग्य, वास्तववादी आणि व कालबद्ध आहे. म्हणून, SMART ध्येय तुमच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यात मदत करण्यासाठी आणि तुमचे ध्येय साध्य करण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी या सर्व निकषांचा समावेश करते.

स्मार्ट उद्दिष्टे काय आहेत?

S : Specific : विशिष्ट

M : Measurable : मोजता येण्याजोगा

A : Achievable : साध्य करण्यायोग्य

R : Relevant : वास्तववादी

T : Time bound : कालबद्ध

S : Specific : विशिष्ट :

ध्येय प्रभावी होण्यासाठी, ते विशिष्ट असणे आवश्यक आहे. विशिष्ट ध्येय अशा प्रश्नांची उत्तरे देते

 • या ध्येयामध्ये कोण सामील आहे?

 • मला काय साध्य करायचे आहे?

 • हे लक्ष्य कोठे गाठायचे आहे?

 • मला हे ध्येय कधी गाठायचे आहे?

 • मला हे ध्येय का साध्य करायचे आहे?

या प्रश्नांचा विचार केल्याने तुम्ही काय ध्येय ठेवत आहात हे जाणून घेण्यास मदत होते.

विशिष्ट उद्दिष्टे पूर्ण होण्याची शक्यता जास्त असते.

M : Measurable : मोजता येण्याजोगा

SMART ध्येयामध्ये प्रगती मोजण्यासाठी निकष असणे आवश्यक आहे. विशिष्टता ही एक ठोस सुरुवात आहे, परंतु तुमची उद्दिष्टे मोजणे (म्हणजेच ते मोजता येण्याजोगे असल्याची खात्री करणे) प्रगतीचा मागोवा घेणे आणि तुम्ही अंतिम रेषेवर कधी पोहोचलात हे जाणून घेणे सोपे करते. कोणतेही निकष नसल्यास, तुम्ही तुमची प्रगती ठरवू शकणार नाही.

A : Achievable : साध्य करण्यायोग्य

स्मार्ट ध्येय साध्य करण्यायोग्य असले पाहिजे. हे तुम्हाला ते ध्येय साध्य करण्याचे मार्ग शोधण्यात आणि त्या दिशेने कार्य करण्यास मदत करेल. ध्येयाची साध्यता तुम्हाला आव्हानात्मक वाटण्यासाठी ताणली पाहिजे, परंतु तुम्ही ते प्रत्यक्षात साध्य करू शकता अशी स्मार्ट ध्येय हे वास्तववादी असले पाहिजे कारण उपलब्ध संसाधने आणि वेळ लक्षात घेता हे ध्येय वास्तववादीपणे साध्य करता येते. तुम्हाला विश्वास असेल की ते पूर्ण केले जाऊ शकते तर SMART ध्येय कदाचित वास्तववादी आहे.

स्वतःलाच विचारा :

R : Relevant : वास्तववादी

 • ध्येय वास्तववादी आणि आवाक्यात आहे का?

 • वेळ आणि संसाधने पाहता ध्येय गाठता येते का?

आपण ध्येय साध्य करण्यासाठी वचनबद्ध करण्यास सक्षम आहात का? अशी व्याख्या केली पाहिजे.

स्वतःलाच विचारा :

 • ध्येय साध्य करण्यासाठी माझ्याकडे संसाधने आणि क्षमता आहेत का? नसल्यास, मी काय गमावत आहे?

 • इतरांनी ते यापूर्वी यशस्वीरीत्या केले आहे का?

T : Time bound : कालबद्ध

SMART उद्दिष्टांमध्ये वेळ-संबंधित मापदंड अंतर्भूत असले पाहिजेत, त्यामुळे प्रत्येकाला निर्धारित वेळेत कसे राहायचे हे माहीत असते. SMART ध्येय हे कालबद्ध असले पाहिजे कारण त्याची सुरुवात आणि समाप्ती तारीख असते. ध्येय वेळेचे बंधनकारक नसेल, तर तातडीची भावना नसते आणि म्हणूनच, ध्येय साध्य करण्यासाठी कमी प्रेरणा असते.

स्वतःलाच विचारा :

 • माझ्या ध्येयाला अंतिम मुदत आहे का?

 • तुम्हाला तुमचे ध्येय कधीपर्यंत साध्य करायचे आहे?

SMART पद्धत तुम्हाला पुढे ढकलण्यात मदत करते, तुम्हाला दिशा दाखवते आणि तुमची उद्दिष्टे व्यवस्थित करण्यात आणि पोहोचण्यास मदत करते.