Ganesh Festival : गणपती बाप्पांची एन्ट्री दणक्यात!

Thursday, 13 September 2018

आज देशभर कुठे आपले लाडके बाप्पा कार मधून येत आहेत तर कुठे आपल्या कुशीत घेऊन बाप्पांचे भक्त गर्दीतून वाट काढत बाप्पांना घरी घेऊन येत आहेत. लहानग्यांसाठी तर गणपती बाप्पा म्हणजे त्यांच्यातलाच दोस्त बनून जातात...

आज देशभर कुठे आपले लाडके बाप्पा कार मधून येत आहेत तर कुठे आपल्या कुशीत घेऊन बाप्पांचे भक्त गर्दीतून वाट काढत बाप्पांना घरी घेऊन येत आहेत. लहानग्यांसाठी तर गणपती बाप्पा म्हणजे त्यांच्यातलाच दोस्त बनून जातात...