वारीतील भावमुद्रा

Sunday, 18 June 2017

वारीमध्ये टिपलेल्या काही निवडक भावमुद्रा... (छायाचित्रे - देवेंद्र राजेश साठे)

वारीमध्ये टिपलेल्या काही निवडक भावमुद्रा... (छायाचित्रे - देवेंद्र राजेश साठे)