स्वागताची तयारी..!

Monday, 21 August 2017

दीघ विश्रांतीनंतर मुंबईमध्ये पावसाने हजेरी लावली. तरीही दादरमध्ये गणेशोत्सवासाठीच्या खरेदीच्या उत्साहावर परिणाम झाला नव्हता. गणरायाच्या स्वागतासाठीचा उत्साह टिपला आहे प्रवीण काजरोळकर यांनी.

दीघ विश्रांतीनंतर मुंबईमध्ये पावसाने हजेरी लावली. तरीही दादरमध्ये गणेशोत्सवासाठीच्या खरेदीच्या उत्साहावर परिणाम झाला नव्हता. गणरायाच्या स्वागतासाठीचा उत्साह टिपला आहे प्रवीण काजरोळकर यांनी.