पुण्यातील आवर्जून पाहावे, असे देखावे

Wednesday, 30 August 2017

पुण्यातील गणपती मंडळांचे देखावे पाहण्यासाठी बाहेरगावांहूनही भाविक आवर्जून येतात. आवर्जून पाहण्यासारखे काही मंडळांचे देखावे.

पुण्यातील गणपती मंडळांचे देखावे पाहण्यासाठी बाहेरगावांहूनही भाविक आवर्जून येतात. आवर्जून पाहण्यासारखे काही मंडळांचे देखावे.