कोरोनासाठी कोविशिल्ड लसीकरणाची तयारी... 

Wednesday, 13 January 2021

पुणे - वैद्यकीय सुरक्षा नियमांचे पालन करून कोविशिल्ड लस महानगरपालिकेच्या कलावतीबाई मावळे दवाखान्याच्या कोल्डस्टोअरेजमध्ये ठेवण्यात आली आहे. (फोटो-शहाजी जाधव )

पुणे - वैद्यकीय सुरक्षा नियमांचे पालन करून कोविशिल्ड लस महानगरपालिकेच्या कलावतीबाई मावळे दवाखान्याच्या कोल्डस्टोअरेजमध्ये ठेवण्यात आली आहे. (फोटो-शहाजी जाधव )