PHOTO : सांगलीत आढळल्या मगरी; कृष्णेची पाणीपातळी स्थिर असल्याने स्थलांतराला ब्रेक! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सांगलीत आढळल्या मगरी; कृष्णेची पाणीपातळी स्थिर असल्याने स्थलांतराला ब्रेक!

sangli

पलूस तालुक्यातील औदुंबर-भिलवडी-चोपडेवाडी नदीकाठी निसर्गप्रेमींना जवळपास दहा लहान मोठ्या मगरींचा अधिवास पहायला मिळाल्या आहेत. या मगरींचा आकार साधारण सहा फुटांपासून ते तेरा चौदा फुटांपर्यंत आहे. यंदा कृष्णानदीची पाणीपातळी स्थिर असल्याने मगरींच्या स्थलांतराला ब्रेक मिळाला आहे.

गेल्या काही वर्षांत २० जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान कृष्णा नदी पात्राबाहेर असल्याने पुरस्थिती असायची. अशा वेळी मगरींचा वावर ओढे, वगळी शेतांमध्ये पहायला मिळायचा.

गेल्या काही वर्षांत २० जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान कृष्णा नदी पात्राबाहेर असल्याने पुरस्थिती असायची. अशा वेळी मगरींचा वावर ओढे, वगळी शेतांमध्ये पहायला मिळायचा.

यंदा मात्र पाणीपातळी स्थीर असल्याने मगरींना आपला अधिवास सोडावा लागलेला दिसत नाही.

यंदा मात्र पाणीपातळी स्थीर असल्याने मगरींना आपला अधिवास सोडावा लागलेला दिसत नाही.

या खिलापीया माश्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणारी मगर ही अत्यंत महत्त्वाची जैव नियंत्रक आहे. म्हणून कृष्णा नदीमध्ये मगरीचे अस्तित्व अत्यंत गरजेचे आहे.

या खिलापीया माश्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणारी मगर ही अत्यंत महत्त्वाची जैव नियंत्रक आहे. म्हणून कृष्णा नदीमध्ये मगरीचे अस्तित्व अत्यंत गरजेचे आहे.

कृष्णा नदीत सातत्याने कारखाण्यातील सोडल्या जाणाऱ्या रासायनिक मळीच्या जलप्रदूषणामुळे लाखो मासे मृत होण्याचे प्रकार घडत आहेत. तसेच नदीत इतर माश्यांचे मत्सबीज खाणाऱ्या खिलापीया माशांची संख्या वाढत आहे.

कृष्णा नदीत सातत्याने कारखाण्यातील सोडल्या जाणाऱ्या रासायनिक मळीच्या जलप्रदूषणामुळे लाखो मासे मृत होण्याचे प्रकार घडत आहेत. तसेच नदीत इतर माश्यांचे मत्सबीज खाणाऱ्या खिलापीया माशांची संख्या वाढत आहे.


मगर ही सरहद्द प्रिय वण्यजीव आहे. सहजासहजी ती तिचा नैसर्गिक अधिवास सोडत नाही. महापूरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या अपवादात्मक काळात स्थलांतर करत असते.

मगर ही सरहद्द प्रिय वण्यजीव आहे. सहजासहजी ती तिचा नैसर्गिक अधिवास सोडत नाही. महापूरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या अपवादात्मक काळात स्थलांतर करत असते.

आजूबाजूच्या ओढा वगळीतून स्थलांतर केलेल्या मगरी या पूराचे पाणी ओसरताच परत नदीपात्रात येतात. यामध्ये ज्या मोठ्या मगरी असतात त्या पाणी ओसरतानाच पात्राकडे परततात. मगर निशाचर असल्याने हा प्रवास रात्रीचा असतो.

आजूबाजूच्या ओढा वगळीतून स्थलांतर केलेल्या मगरी या पूराचे पाणी ओसरताच परत नदीपात्रात येतात. यामध्ये ज्या मोठ्या मगरी असतात त्या पाणी ओसरतानाच पात्राकडे परततात. मगर निशाचर असल्याने हा प्रवास रात्रीचा असतो.

मात्र यामधील लहान आकाराच्या मगरी या भक्षाच्या शोधात अथवा भक्षाच्या विपुलतेमुळे काही लहानमोठ्या चरी, कॅनॉल, विहरी, ओढ्यामध्ये वास्तव्य करतात.

मात्र यामधील लहान आकाराच्या मगरी या भक्षाच्या शोधात अथवा भक्षाच्या विपुलतेमुळे काही लहानमोठ्या चरी, कॅनॉल, विहरी, ओढ्यामध्ये वास्तव्य करतात.

नैसर्गिक गरजेसाठीच नंतर त्या नदीपात्राकडे गेल्याचे आढळले आहे.

नैसर्गिक गरजेसाठीच नंतर त्या नदीपात्राकडे गेल्याचे आढळले आहे.