चित्रकला, शहर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

चित्रकला, शहर
चित्रकला, शहर

चित्रकला, शहर

sakal_logo
By

शनिवार २१/०१/२०२३

कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा
शाळेचे नाव, पत्ता
१ कोल्हापूर हायस्कूल, शिवाजी पेठ
२ कोल्हापूर इंग्लिश मीडियम, शिवाजी पेठ
३ प्रिन्स शिवाजी इंग्लिश मीडियम, शिवाजी पेठ
४ वसंतराव देशमुख हायस्कूल, सानेगुरुजी
५ व्ही. जे. देशमुख इंग्लिश मीडियम स्कूल, सानेगुरुजी
६ व्ही. जे. देशमुख इंग्रजी माध्यम शाळा, सानेगुरुजी
७ शाहू शाळा (CBSE) नवीन पॅलेस
८ शाहू शाळा (SSC) नवीन पॅलेस
९ इंदुमती गर्ल्स हायस्कूल, भवानी मंडप
१० तवन्नाप्पा पाटणे हायस्कूल, राजारामपुरी १० वी गल्ली
११ तात्यासाहेब कोरे इंग्लिश अकादमी, वारणानगर
१२ विलासराव कोरे इंटरनॅशनल स्कूल, अमृतनगर
१३ बालाजी पब्लिक स्कूल, टाकवडे, टाकवडे
१४ मार्व्हल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, इचलकरंजी
१५ मॉडर्न हायस्कूल, इचलकरंजी
१६ अल्फोन्सा स्कूल, इचलकरंजी
१७ व्यंकटेश्‍वरा हायस्कूल, कबनूर, कबनूर
१८ पोदार इंग्लिश मीडियम स्कूल, इचलकरंजी
१९ गुरुकुल विद्यालय, अब्दुललाट, अब्दुललाट
२० दीप पब्लिक स्कूल, जयसिंगपूर
२१ चकोते शाळा, जयसिंगपूर
२२ अनेकांत इंग्लिश स्कूल, जयसिंगपूर
२३ ब्रिलिएंट इंग्लिश स्कूल, जयसिंगपूर
२४ न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुरगूड
२५ रेडियंट अकादमी आणि एज्यु. कॉम्प्लेक्स येळवडे
२६ गारगोटी हायस्कूल, गारगोटी.