अशी बोलते माझी कविता (विठ्ठल मोरे)

विठ्ठल मोरे, पो. चऱ्होली बुद्रुक, (९८६०७३१२९७)
रविवार, 2 जुलै 2017

वारी

वारी

जय जय संत वारकरी ।
पायी करिती पंढरीची वारी।
करिता त्यांची प्रेमे सेवा ।
अगणित मिळे पुण्यठेवा ।
ज्यांनी प्राप्त केला भगवंत ।
धन्य धन्य ते वारकरी संत ।
जोडोनिया दोन्ही कर ।
मस्तक तयांचे चरणावर ।।
***
वारीत अगणित माता-भगिनी ।
चालती डोईवरी तुळस घेवोनी ।
काय भक्तिभाव असेल तो मनी ।
वाहू तुलसीदल विठ्ठलचरणी।
अंतःकरणी दाटे विठ्ठलप्रेम ।
तेणे पुलकित होय रोम रोम।
माउली तुझिया चरणी नमन ।
धन्य तू, जीवन केले पावन।।
***
आज एकादशी, आषाढी वारी ।
दर्शनास आले अगणित वारकरी ।
पंढरीत उसळे भक्तीचा रंग।
आनंदाचा कंद श्रीपांडुरंग।
विठ्ठलनामाचा करीत जप ।
पायी चालण्याचे केले जे तप ।
ते श्रम आजि फळासि आले।
श्रीविठ्ठलाची देखिली पाउले।।

Web Title: vitthal more write poem in saptarang