धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजना  

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयामध्ये केंद्रिभुत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ अंतर्गत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे

नांदेड : वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ अंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ता. सहा फेब्रुवारी आहे. विहित मुदतीनंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवंतकर यांनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.

शासकीय वसतिगृहात प्रवेशाची सुविधा
महानगरपालिका विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरीय शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सन २०१९ - २० या शैक्षणिक वर्षांपासुन बारावीनंतरच्या मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयामध्ये केंद्रिभुत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ अंतर्गत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

महानगर, जिल्हास्तरावर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी
ही योजना महानगरपालिका, विभागीय शहरे आणि जिल्हास्तरावरील सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेतलेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेऊन शिक्षण घेणाऱ्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना लागु राहील.

सदर योजनेची अटी व निकष 
विद्यार्थी धनगर समाजातील असावा, विद्यार्थ्यांना अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न दोन लाख ५० रुपयापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या ठिकाणी आहे. अशा शहरातील सदर विद्यार्थी रहिवासी नसावा. विद्यार्थी बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. बारावी मध्ये किमान 60 साठ टक्के गुण मिळालेले विद्यार्थी या योजनेस पात्र राहतील. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी दोन वर्षापेक्षा कमी नसावा. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी संबंधीत विद्यार्थ्यांने बारावी नंतरच्या मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती किमान साठ टक्के असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड

विद्यार्थ्यांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय 28 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधीत शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळालेला नसावा. धनगर समाजातील अपंग विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने देय राहील. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. संबंधीत विद्यार्थ्यांने व शैक्षणिक संस्थेने महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने संबंधीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांच्याकडे अर्ज करणे अनिवार्य राहील. त्याच प्रमाणे महाडिबीटी पोर्टलवर मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी शिष्यवृत्तीचा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरलेले विद्यार्थीच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील.

हेही वाचा....विभागीय आयुक्तांनी घेतला अधिकाऱ्यांचा वर्ग

२०१९-२० करीता अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामधील मान्यताप्राप्त तंत्रशिक्षण व व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीभुत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेवुन शिक्षण घेणाऱ्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी सन २०१९ - २० करीता अर्ज करण्याचे आवाहन अध्यक्ष निवड समिती तथा जिल्हाधिकारी नांदेड तसेच सदस्य सचिव निवड समिती तथा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड यांनी केले आहे. या योजनेचे अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर, अर्धापुर रोड, नांदेड येथे शुक्रवार ता. २४ जानेवारी ते बुधवार ता. पाच फेब्रुवारी या कालावधीत (कार्यालयीन सुट्टीचे दिवस वगळुन) संबंधीत विद्यार्थ्यांना वाटप केले जातील.

हेही वाचलेच पाहिजे....पाथरीचे नामकरण करा ‘साई राम’

अर्जासोबत जोडावयाच्या बाबी
स्वयंम योजनेच्या अर्जासोबत जोडाव्याची प्रमाणपत्र / कागदपत्रे पुढील प्रमाणे आहेत. जातीचे प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र, रहिवाशी पुरावा (वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र), वयाचा पुरावा (टि.सी, शाळा सोडल्याचा दाखला), विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स, चालु वर्षाचे पालकाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, विद्यार्थी दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, बारावी, पदवीका, पदवी परिक्षेचे प्रमाणपत्र, महाविद्यालयाचे मुळ बोनाफाईड प्रमाणपत्र, विद्यार्थीनी विवाहीत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा पुरावा, खाते क्रमाकांशी आधार संलग्न असल्याचा पुरावा, सन २०१९ -२० मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतलाबाबत प्रवेश पावती, कोणत्याही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेतला नसल्याचे शपथपत्र, स्थानिक रहिवाशी नसल्याचे शपथपत्र, विद्यार्थी सध्या जिथे राहतो त्याबाबतचा पुरावा (खाजगी वस्तीगृह भाडेकरारनामा इत्यादी), महाविद्यालयाचे उपस्थिती प्रमाणपत्र, सत्र परिक्षेच्या निकालाची प्रत, अलोंटमेंट लेंटर आवश्यक राहील.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Self Help Scheme for Dhangar community students