काही सुखद

रिक्षा चालवून ‘ती’ हाकते संसाराचा गाडा

संकटाच्या वादळातूनही ऑटोच्या मदतीने काढला मार्ग औरंगाबाद - संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी पती आणि पत्नी ही दोन चाके फार महत्त्वाची असतात; पण यातील एक जरी चाक गळाले तर संसार उघड्यावर येतो, अशीच काही...
12.57 PM