राज्यात तात्पुरते भारनियमन; वीजग्राहकांना सहकार्याचे आवाहन

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

विजेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी महावितरण सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असून लघू निविदेद्वारे खुल्या बाजारातून 395 मे.वॉ. वीज खरेदी केली आहे. ती वीज एक ते दोन दिवसांत जाळ्यात उपलब्ध होईल. तसेच पॉवर एक्सचेंजमधूनही वीज खरेदीसाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु या ठिकाणीही वीज उपलब्ध नसून ती वीज महागडी आहे.

मुंबई : वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाच्या उपलब्धतेत व पुरवठ्यात अडचणी येत असल्यामुळे राज्यात तात्पुरते भारनियमन करण्यात येत आहे. हे भारनियमन तात्पुरत्या स्वरुपाचे असून विजेची जादा हानी असलेल्या E, F व G गटांतील वाहिन्यांवर गरजेनुसार केले जात असून या काळात ग्राहकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

वीजनिर्मिती कंपन्यांसोबत झालेल्या करारानुसार महावितरणला महानिर्मिती कंपनीकडून सुमारे 7000 मे. वॉ. व मे. अदानीकडून 3085 मे. वॉ. वीज मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र कोळशाची उपलब्धता व पुरवठ्यात आलेल्या अडचणींमुळे महानिर्मितीकडून सुमारे 4500 मे. वॉ. व मे. अदानी कंपनीकडून 1700 ते 2000 मे. वॉ. इतकीच वीज मिळत आहे. मे. एम्को व सिपतकडूनही 200 मे. वॉ. व 760 मे. वॉ. मिळण्याऐवजी अनुक्रमे 100 व 560 मे. वॉ. इतकीच वीज मिळत आहे.

विजेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी महावितरण सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असून लघू निविदेद्वारे खुल्या बाजारातून 395 मे.वॉ. वीज खरेदी केली आहे. ती वीज एक ते दोन दिवसांत जाळ्यात उपलब्ध होईल. तसेच पॉवर एक्सचेंजमधूनही वीज खरेदीसाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु या ठिकाणीही वीज उपलब्ध नसून ती वीज महागडी आहे.

विजेची उपलब्धता होईपर्यंत जादा वीज हानी असलेल्या E, F व G गटांतील वाहिन्यांवर गरजेनुसार आपत्कालिन व तात्पुरत्या स्वरुपाचे भारनियमन नाईलाजास्तव करावे लागत आहे.