चैत्र पालवी---

गुरुवार, 4 एप्रिल 2019

एप्रिल महिन्यात नाशिक चे तापमान चाळीशी पार करून गेले आहे वृक्षांनी देखील पाणी वाचवायला सुरवात केली आहे चैत्राच्या आगमनान ए पिंपळाच्या पानांना पालवी फुटली आहे
(फोटो- आनंद बोरा)

एप्रिल महिन्यात नाशिक चे तापमान चाळीशी पार करून गेले आहे वृक्षांनी देखील पाणी वाचवायला सुरवात केली आहे चैत्राच्या आगमनान ए पिंपळाच्या पानांना पालवी फुटली आहे
(फोटो- आनंद बोरा)