मोखाडा तालुक्यात पाणी टंचाईला सुरवात

भगवान खैरनार
सोमवार, 26 फेब्रुवारी 2018

मोखाडा : मोखाडा तालुक्यात दरवर्षी जानेवारी - फेब्रुवारी पासुनच पाणी टंचाईला सुरूवात होते. चालू वर्षी 13 गावांमध्ये पाणी टंचाईला सुरूवात झालेली असून मौजे करोळ आणि वावळ्याचीवाडी येथे टिपवणं सदृष परिस्थिती निर्माण होण्याच्या मार्गावर आहे.

मागील वर्षी पाणी टंचाईग्रस्त गांवांची संख्या नव्वदीच्या घरात होती. या वर्षीही हा आकडा कायम रहाण्याचे चिन्हे आहेत. कारण हंगामी उपाययोजणे व्यतिरिक्त तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गांवांसाठी हुकमी उपाययोजना केली जात नसल्याने वर्षानूवर्षे टंचाईग्रस्त आराखड्यावरील तीच ती गावे आजही ठाण मांडून बसलेली आहेत.

मोखाडा : मोखाडा तालुक्यात दरवर्षी जानेवारी - फेब्रुवारी पासुनच पाणी टंचाईला सुरूवात होते. चालू वर्षी 13 गावांमध्ये पाणी टंचाईला सुरूवात झालेली असून मौजे करोळ आणि वावळ्याचीवाडी येथे टिपवणं सदृष परिस्थिती निर्माण होण्याच्या मार्गावर आहे.

मागील वर्षी पाणी टंचाईग्रस्त गांवांची संख्या नव्वदीच्या घरात होती. या वर्षीही हा आकडा कायम रहाण्याचे चिन्हे आहेत. कारण हंगामी उपाययोजणे व्यतिरिक्त तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गांवांसाठी हुकमी उपाययोजना केली जात नसल्याने वर्षानूवर्षे टंचाईग्रस्त आराखड्यावरील तीच ती गावे आजही ठाण मांडून बसलेली आहेत.

दरम्यानच्या अवधित पाणी टंचाई निर्मूलनासाठी केल्या गेलेल्या जलशिवार योजना, शिवकालीन पाणी साठवण योजणा, विहीरी, बुडके आदि उपाययोजनांमुळे भरीवपणे पाणीटंचाई दूर होण्याऐवजी मोजक्या लोकांची नाणेटंचाई दुर झालेली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेकडोच्या घरातील गांवपाडे आजही पाण्यासाठी व्याकुळ आहेत.

तालुक्यातील करोळ, वावळ्याचीवाडी, बिवलपाडा, तुंगारवाडी, आसे, शास्रीनगर, स्वामीनगर, कुंडाचापाडा, गोळीचापाडा, धामोडी, दापटी क्र. एक व दोन, धामणी या तेरा गांवांमध्ये टंचाई सदृष्य परिस्थिती असल्याने पाणी पुरवठा करण्याची मागणी आहे. याबाबत मोखाडा पाणी पुरवठा विभागाशी संपर्क साधला असता गोळीचापाडा, दापटी क्र. एक व दोन, स्वामीनगर, बोहाडी आणि धामोडी येथेच पाणी टंचाईला सुरूवात होणार असल्याचे तसेच पाणी पुरवठा सुरू करावा लागणार असल्याचे पुरवठा विभागाने सांगितले आहे. तर उर्वरीत ठिकाणी पाणी टंचाई असल्याबाबत पुरवठा विभागाने नकारघंटा वाजवली जात आहे. 

Web Title: Marathi news mumbai news mokhada shortage of water