मदर्स डे! (ढिंग टांग!)

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 14 मे 2018

डोळं पुसूनशेनी माय म्हने : 
""खान तशी माती प्वॉरा, 
असल्यांच्या नादाला लागू नै, 
वायट वंगाळ बोलू नै, 
चघळचऱ्हाट खाऊ नै!'' 

चुलीपाशी बसून भाकऱ्या 
थापता थापता अचानक 
भरुन आलं मायचं हुर्द... 

पान्याच्या पिपावर बसून 
लेकरु बसलं व्हतं एकलंच... 
पाय हालवत इनाकारनी... 
टिप्याचं कान वढत 
खिदळत व्हतं स्वोताशीच... 
त्येवड्यात प्वॉरांचा गलका ऐकूनशेनी 
लेकरु पळालं, खेळाया गेलं... 

च्या मनात आभाळ आलं... 

बापाविना प्वॉर मेटाकुटीनं वाढवलं, 
व्हईल, म्हून साळंत लावलं, 
आता तरी लेकरु यावं हाताबुडी, 
तव्हाच धन्य व्हईल मायची कुडी! 
बेगीनं म्होटा हो, प्वॉरा, 
खानदानाचं फेड पांग! 
दारात पैल्यासारकी 
पायतानांची लागू दे रांग! 

ं डोळं झरलं, 
ं भान हरलं, 
ं हुर्द भरलं... 

त्येवड्यात बारकं रडत घरला आलं... 
डोळं गाळत म्हनलं : आयोऽऽवं, 
भूक लागली, खायाला दे की! 

म्हने : आजून थोडं ख्येळ जा, 
आत्ता व्हतील भाकऱ्या हां...जा, जा! 

पुन्ना बारकं रडत घरला आलं... 
डोळे गाळत म्हनलं : आयोऽऽवं, 
म्या न्हाई ख्येळत पोरांच्यात... 

""का रं?'' 

""म्या न्हाई ज्जा! त्ये मला 
कच्चा लिंबू म्हंतत!'' लेकरु कुरकुरलं... 

""लईच ब्येनं हाय की त्ये 
कमळीचं कार्ट!'' माय पुटपुटली... 

लेकरु इव्हळत म्हने : श्‍येना हाय त्यो! 
च्याट घालून पाडतुया, 
आनि म्हनतुया, दुकलं का? 
हितं लागलं बग...लई दुकतंया गा, 
आयोऽऽवं....'' 

""आयाबया! काय ही मस्ती... 
खॉक पडली का? लै लागलं का? 
थांब, हाळद च्येपती, उगी 
उगी रडू नुको, उगी... 
यवडं काय जाहालं?'' 
घायकुतीला आली... 

पोरगं क्‍येकाटत म्हनलं : 
""लै माजुर्डा हाय त्यो, आयेऽऽ 
ज्या सदऱ्याच्या गुंड्या तोडल्या 
बग त्येनं, हाऽऽ हाऽऽ...'' 

त्ये कमळीचं कार्ट लैच 
म्हाजुर झालंया म्हन की! 
ं फुडं करतंय नि 
जलेबी मागतंय... 

भाकरी उलटत माय म्हने : 
""असला कसला तुमचा ख्येळ? 
येकमेकांचं सदरं फाडायचा? 
तुला नसंल तरी आमाला आबरु 
हाय म्हनावं त्या कमळीच्या प्वॉराला! 
थांब जरा वाईच, बगते त्येच्याकडं!'' 

लेकरु म्हने : ""त्येला म्या म्हनालोच, 
का आता माझी आय 
काढंल तुजंच कांडात, 
ज्या गुंड्या भरुन दे गुमान, 
म्हनतो कसा का, 
सांग नाव जा तुज्या आयला... 
घरात नाय दाना, आन 
बाजीराव म्हना, 
असा मामला हाय तुमचा... 
हाहाहाहाहाहाहा!!!'' 

डोळं पुसूनशेनी माय म्हने : 
""खान तशी माती प्वॉरा, 
असल्यांच्या नादाला लागू नै, 
वायट वंगाळ बोलू नै, 
चघळचऱ्हाट खाऊ नै!'' 

डुईवरचा पदर सारका करत 
म्हनाली शेवटी : 
""पाटलाचा पोर हाईस, 
पाटलावानी वाग! 
कंदी ना कंदी नशिबाला 
येईलच ना जाग?'' 

-ब्रिटिश नंदी 
 

Web Title: Pune Edition Mothers Day Article Dhing Tang

टॅग्स