15 दिवस 34 रेल्वे गाड्या रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 एप्रिल 2019

बुलडाणा : मध्ये रेल्वे भुसावळ मंडळाअंतर्गत भुसावळ स्टेशनवर प्री नॉन इंटरलॉकिंग तसेच भुसावळ यार्ड रिमोडलिंग कामासाठी व भुसावळ ते जळगाव सेक्शन अंतर्गत तिसर्‍या रेल्वे लाइनच्या नॉन इंटरलॉकिंग कामासाठी पॉवर ब्लॉक व ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.सदर ब्लॉक हा 6 एप्रिल ते 19 एप्रिलच्या दरम्यान राहणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 

गाडी क्रमांक         मार्ग              गाडीचे नाव                                   पासून ते पर्यंत                                    

बुलडाणा : मध्ये रेल्वे भुसावळ मंडळाअंतर्गत भुसावळ स्टेशनवर प्री नॉन इंटरलॉकिंग तसेच भुसावळ यार्ड रिमोडलिंग कामासाठी व भुसावळ ते जळगाव सेक्शन अंतर्गत तिसर्‍या रेल्वे लाइनच्या नॉन इंटरलॉकिंग कामासाठी पॉवर ब्लॉक व ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.सदर ब्लॉक हा 6 एप्रिल ते 19 एप्रिलच्या दरम्यान राहणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 

गाडी क्रमांक         मार्ग              गाडीचे नाव                                   पासून ते पर्यंत                                    

19025           डाउन         सूरत अमरावती एक्स्प्रेस                       05 ते 19 एप्रिलपर्यंत                            

19026           अप            अमरावती सूरत एक्स्प्रेस                      06 ते 20 एप्रिलपर्यंत                              

22123           डाउन         पुणे अजनी एसी एक्स्प्रेस                      19 एप्रिलला                                        

22124           अप           अजनी पुणे एसी एक्स्प्रेस                       16 एप्रिलला                                       

22117           डाउन         पुणे अमरावती एसी एक्स्प्रेस                   17 एप्रिलला                                       

22118           अप           अमरावती पुणे एसी एक्स्प्रेस                    18 एप्रिलला                                      

22111           डाउन        भुसावळ नागपूर एक्स्प्रेस                         05 ते 19 एप्रिलपर्यंत                           

22112           अप           नागपूर भुसावळ एक्स्प्रेस                         06 ते 20 एप्रिलपर्यंत 

11417           डाउन         नागपूर पुणे एक्स्प्रेस                             18 एप्रिलला 

11418           अप           नागपूर पुणे एक्स्प्रेस                               19 एप्रिलला

51157           डाउन         भुसावळ इटारसी पॅसेंजर                          04 ते 19 एप्रिलपर्यंत

51158           अप           इटारसी भुसावळ पॅसेंजर                         07 ते 22 एप्रिलपर्यंत

51187           डाउन         भुसावळ कटनी पॅसेंजर                          05  ते 19 एप्रिलपर्यंत

51188           अप           कटनी भुसावळ पॅसेंजर                           07 ते 21 एप्रिलपर्यंत

51197          डाउन          भुसावळ वर्धा पॅसेंजर                             06 ते 19 एप्रिलपर्यंत

51198          अप            वर्धा भुसावळ पॅसेंजर                              07 ते 20 एप्रिलपर्यंत

51183          डाउन         भुसावळ नरखेड पॅसेंजर                            05 ते 19 एप्रिलपर्यंत

51184          अप            नरखेड भुसावळ पॅसेंजर                            06 ते 20 एप्रिलपर्यंत

51151          डाउन         नवी अमरावती नरखेड पॅसेंजर                      05 ते 19 एप्रिलपर्यंत

51152          अप            नवी अमरावती नरखेड पॅसेंजर                     06 ते 20 एप्रिलपर्यंत

59014          अप            भुसावळ सूरत पॅसेंजर                              06 ते 19 एप्रिलपर्यंत

59013          डाउन          सूरत भुसावळ पॅसेंजर                              05 ते 18 एप्रिलपर्यंत

59078          अप            भुसावळ सूरत पॅसेंजर                               06 ते 19 एप्रिलपर्यंत

59077         डाउन           सूरत भुसावळ पॅसेंजर                              05 ते 18 एप्रिलपर्यंत

59076         अप             भुसावळ सूरत पॅसेंजर                               06 ते 19 एप्रिलपर्यंत

59075         डाउन          सूरत भुसावळ पॅसेंजर                                05 ते 19 एप्रिलपर्यंत

51154         अप            भुसावळ मुंबई पॅसेंजर                                 05 ते 19 एप्रिलपर्यंत

51153         डाउन          मुंबई भुसावळ पॅसेंजर                                 06 ते 20 एप्रिलपर्यंत

51182         अप            भुसावळ देवळाली पॅसेंजर                              05 ते 19 एप्रिलपर्यंत

51181         डाउन          देवळाली भुसावळ पॅसेंजर                              06 ते 20 एप्रिलपर्यंत

51286         अप             भुसावळ नागपूर पॅसेंजर                               06 ते 19 एप्रिलपर्यंत

51285         डाउन          नागपूर भुसावळ पॅसेंजर                                06 ते 19 एप्रिलपर्यंत

02124         अप            अजनी पुणे एक्स्प्रेस                                   08 ते 15 एप्रिलपर्यंत

02123         डाउन          पुणे अजनी एक्स्प्रेस                                   09 ते 19 एप्रिलपर्यंत

मार्ग बदललेल्या गाड्यांमध्ये 

19046         अप           छपरा सूरत ताप्ती गंगा एक्स्प्रेस                        05 ते 19 एप्रिलदरम्यान मार्ग बदलून कटनी, बीना, निशांतपूरा, उज्जैन, रतलाम, बडोदा होत सुरतला पोहचणार 

19045        डाउन         सूरत छपरा ताप्ती गंगा एक्स्प्रेस                         07 ते 19 एप्रिलदरम्यान मार्ग बदलून बडोदा, रतलाम, उज्जैन, निशांतपूरा, बीना,कटनी होत छपराला पोहचणार 

22948         अप           भागलपूर सूरत ताप्ती गंगा एक्स्प्रेस                     08 ते 18 एप्रिलदरम्यानमार्ग बदलून कटनी, बीना, निशांतपूरा, उज्जैन, रतलाम, बडोदा होत सुरतला पोहचणार

22947         डाउन         सूरत भागलपूर ताप्ती गंगा एक्स्प्रेस                     06 ते 18 एप्रिलदरम्यान मार्ग बदलून बडोदा, रतलाम, उज्जैन, निशांतपूरा, बीना,कटनी होत छपराला पोहचणार 

अर्ध्याहूनच धावणार्‍या गाड्यामध्ये 

12405        डाउन           भुसावळ हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्स्प्रेस         07 ते 16 एप्रिलला, भुसावळ ते नागपूर स्टेशन दरम्यान रद्द असून, गाडी नागपूर ते हजरत निजामुद्दीन स्टेशनदरम्यानच धावणार आहे 

12406         अप            हजरत निजामुद्दीन भुसावळ गोंडवाना एक्स्प्रेस          05 ते 14 एप्रिलला, नागपूर ते भुसावळ स्टेशन दरम्यान रद्द असून, गाडी हजरत निजामुद्दीन ते नागपूर स्टेशनदरमरूान धावणार आहे. 

11025          अप           भुसावळ पुणे हुतात्मा एक्स्प्रेस                            06 ते 20 एप्रिलला, भुसावळ ते नाशिक स्टेशन दरम्यान रद्द झाली असून, गाडी नाशिक से पुणे स्टेशन दरम्यानच धावणार आहे. 

11026         डाउन          भुसावळ पुणे हुतात्मा एक्स्प्रेस                            05 ते 19 एप्रिलला, नाशिक ते भुसावळ दरम्यान रद्द झाली असून, गाडी पुणे से नाशिक स्टेशन दरम्यानच धावणार आहे. 
 

Web Title: 34 railways cancel for 15 days