Shiv Mahadev : दर सोमवारी करा शिव चालीसाचे पठण; कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही...

महादेवांना खूप दयाळू देव म्हटले आहे, आपण त्यांच्याकडे काहीही मागितले तर ते आपल्याला ते नक्की देतात
Shiv Mahadev
Shiv Mahadevesakal

Shiv Mahadev : महादेवांना खूप दयाळू देव म्हटले आहे, आपण त्यांच्याकडे काहीही मागितले तर ते आपल्याला ते नक्की देतात. अनेक लोकं महादेवाची उपासना करतात त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी ना ना व्रतवैकल्य करतात, पण तुम्हाला माहिती आहे का की दर सोमवारी फक्त ही शिव चालीसा म्हणून सुद्धा तुम्ही महादेवांना प्रसन्न करु शकतात. यासाठी शक्य असेल तर मंदिरात जाऊन शिव चालीसा म्हटली तरी चालेल नाहीतर घरात सुद्धा म्हणू शकतात.

श्री शिव चालीसा

जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान।

कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान॥ 

सर्व शुभ आणि बुद्धिमत्तेचे कारण, गिरिजा देवीचा दिव्य पुत्र, भगवान गणेशाची महिमा. अयोधा दास (या श्लोकांचे संगीतकार) नम्रपणे विनंती करतो की यासाठी मला निर्भय राहण्याचे वरदान मिळावे.

जय गिरिजा पति दीन दयाला। सदा करत सन्तन प्रतिपाला॥

भाल चन्द्रमा सोहत नीके। कानन कुण्डल नागफनी के॥

हे तेजस्वी परमेश्वरा, पार्वतीच्या पतीराया, तू परम दयाळू आहेस. तुम्ही नेहमी गरीब आणि धार्मिक भक्तांना आशीर्वाद द्या. तुझे सुंदर रूप तुझ्या कपाळावर चंद्राने शोभले आहे आणि तुझ्या कानात सापाच्या कुंडल्या आहेत.

Shiv Mahadev
Monday Special: सोमवारी महादेवाची भक्तांवर असते विशेष कृपा; त्यासाठी करा हे एक काम...

अंग गौर शिर गंग बहाये। मुण्डमाल तन क्षार लगाए॥

वस्त्र खाल बाघम्बर सोहे। छवि को देखि नाग मन मोहे॥

तुझ्या केसांतून पवित्र गंगा वाहते. संत आणि ऋषी तुझ्या तेजस्वी रुपाने आकर्षित होतात. तुझ्या गळ्यात कवटीची माळ आहे. पांढरी राख तुमच्या दैवी स्वरूपाची शोभा वाढवते आणि सिंहाच्या कातडीचे कपडे तुमच्या शरीराला शोभतात.

मैना मातु की हवे दुलारी। बाम अंग सोहत छवि न्यारी॥

कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी॥

हे परमेश्वरा, तुझ्या डावीकडील मैनाची लाडकी कन्या तुझ्या तेजस्वी रुपात भर घालते. हे सिंहाचे कातडे धारण करणार्‍या, तुझ्या हातातील त्रिशूल सर्व शत्रूंचा नाश करते.

Shiv Mahadev
Astro tips : रस्त्यावर पैसे सापडले तर काय करावं? काय सांगतं शास्त्र!

नन्दि गणेश सोहै तहँ कैसे। सागर मध्य कमल हैं जैसे॥

कार्तिक श्याम और गणराऊ। या छवि को कहि जात न काऊ॥

नंदी आणि श्री गणेश भगवान शिव सोबत महासागराच्या मध्यभागी असलेल्या दोन कमळांसारखे सुंदर दिसतात. भगवान कार्तिकेय आणि गण (परिचर) यांचे अद्भुत रुप कवी आणि तत्त्वज्ञ वर्णन करु शकत नाहीत.

देवन जबहीं जाय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा॥

किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिलि तुमहिं जुहारी॥

हे परमेश्वरा, जेव्हा जेव्हा देवतांनी नम्रपणे तुमची मदत मागितली, तेव्हा तुम्ही त्यांच्या सर्व समस्या दयाळूपणे आणि कृपेने उखडून टाकल्या. तारक राक्षसाने राग आणून त्याचा नाश केला तेव्हा तू देवतांना तुझ्या उदार साहाय्याने आशीर्वाद दिलास.

Shiv Mahadev
Saturday Astro Tips : मालामाल व्हायचं आहे? मग याच दिवशी कापा नखं...

तुरत षडानन आप पठायउ। लवनिमेष महँ मारि गिरायउ॥

आप जलंधर असुर संहारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा॥

हे परमेश्वरा, तू विलंब न करता षडानना पाठवलेस आणि अशा प्रकारे लावा आणि निमेश या दुष्टांचा नाश केला. जालंधर राक्षसाचाही तू नाश केलास. तुमची कीर्ती जगभर प्रसिद्ध आहे.

त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सबहिं कृपा कर लीन बचाई॥

किया तपहिं भागीरथ भारी। पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी॥

हे भगवान, पुरारी, तू त्रिपुरासुर राक्षसांचा पराभव करून सर्व देवता आणि मानवजातीचे रक्षण केलेस. तू तुझ्या भक्त भगीरथला आशीर्वाद दिलास आणि कठोर तपश्चर्येनंतर तो आपले व्रत पूर्ण करू शकला.

Shiv Mahadev
Astro Tips : राम भक्त हनुमानाच्या या ८ सिद्धींनी तुम्ही करू शकतात जगावर राज्य, जाणून घ्या

दानिन महँ तुम सम कोउ नाहीं। सेवक स्तुति करत सदाहीं॥

वेद माहि महिमा तुम गाई। अकथ अनादि भेद नहिं पाई॥

हे कृपाळू, भक्त नेहमी तुझा महिमा गातात. वेदही तुझी महानता वर्णन करण्यास असमर्थ आहेत. तुझ्याइतका उदार कोणी नाही.

प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला। जरत सुरासुर भए विहाला॥

कीन्ही दया तहं करी सहाई। नीलकण्ठ तब नाम कहाई॥

परमेश्वरा, जेव्हा समुद्रमंथन झाले आणि प्राणघातक विष बाहेर पडले, तेव्हा सर्वांबद्दलच्या तुझ्या अगाध करुणेमुळे तू ते विष प्यायलेस आणि जगाला विनाशापासून वाचवलेस. तुझा कंठ निळा झाला म्हणून तुला नीलकंठ म्हणून ओळखले जाते.

Shiv Mahadev
Monday ला मराठीत 'सोमवार' का म्हणतात? स्विगीने सांगितले मजेशीर कारण

पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा॥

सहस कमल में हो रहे धारी। कीन्ह परीक्षा तबहिं पुरारी॥

जेव्हा भगवान रामाने तुझी पूजा केली तेव्हा ते राक्षसांच्या राजा रावणावर विजयी झाले. जेव्हा भगवान रामाने एक हजार कमळाच्या फुलांनी तुझी पूजा करायची इच्छा केली, तेव्हा दैवी मातेने, श्री रामाच्या भक्तीची परीक्षा घेण्यासाठी, तुमच्या विनंतीनुसार सर्व फुले लपवून ठेवली.

एक कमल प्रभु राखेउ जोई। कमल नयन पूजन चहं सोई॥

कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भए प्रसन्न दिए इच्छित वर॥

हे भगवंता, तुझे पूजन करण्यासाठी कमळासारखे डोळे अर्पण करू इच्छिणार्‍या श्रीरामाकडे तू पाहत राहिलास. जेव्हा तू अशी तीव्र भक्ती पाहिलीस तेव्हा तू प्रसन्न झालास आणि त्याला आशीर्वाद दिलास. तू त्याच्या मनाची इच्छा पूर्ण केलीस.

Shiv Mahadev
Astro Tips : या ५ राशींचे लोक नात्यांना फुलाप्रमाणे जपतात... तुमची रास कोणती?

जय जय जय अनन्त अविनाशी। करत कृपा सब के घटवासी॥

दुष्ट सकल नित मोहि सतावै। भ्रमत रहौं मोहि चैन न आवै॥

हे दयाळू, अमर्याद, अमर, सर्वव्यापी प्रभु तुझा गौरव असो. वाईट विचार मला छळतात आणि मी या सांसारिक अस्तित्वाच्या जगात ध्येयविरहित प्रवास करत राहतो. माझ्या वाटेला कोणताही दिलासा होताना दिसत नाही.

त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। येहि अवसर मोहि आन उबारो॥

लै त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट ते मोहि आन उबारो॥

हे परमेश्वरा! मी तुमच्या मदतीची याचना करतो आणि याच क्षणी तुमचा दैवी आशीर्वाद पाहतो. मला वाचवा आणि वाचवा. तुझ्या त्रिशूलाने माझ्या शत्रूंचा नाश कर. वाईट विचारांच्या छळातून मला मुक्त कर.

Shiv Mahadev
Astro Tips : तुमच्या हातावरच्या 'या' खुणा देता तुम्हाल ऐश्वर्य, लाभेल अंबानी, अदानीसारखं भाग्य

माता-पिता भ्राता सब होई। संकट में पूछत नहिं कोई॥

स्वामी एक है आस तुम्हारी। आय हरहु मम संकट भारी॥

हे परमेश्वरा, जेव्हा मी संकटात असतो तेव्हा माझे आई-वडील, भाऊ, बहीण किंवा प्रियजनही माझे दुःख दूर करू शकत नाहीत. मी फक्त तुझ्यावर अवलंबून आहे. तू माझा hpe आहेस. या प्रचंड छळाचे कारण दूर कर आणि मला तुझ्या कृपेने आशीर्वाद दे.

धन निर्धन को देत सदा हीं। जो कोई जांचे सो फल पाहीं॥

अस्तुति केहि विधि करैं तुम्हारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी॥

हे परमेश्वरा, तू दलितांना समृद्धीचे आशीर्वाद देतोस आणि अज्ञानींना बुद्धी देतोस. परमेश्वरा, माझ्या मर्यादित ज्ञानामुळे मी तुझी उपासना करणे सोडून दिले. मला क्षमा कर आणि माझ्यावर कृपा कर.

Shiv Mahadev
Astro Tips : लांब पायाच्या महिला देतात धोका? सामुद्रिकशास्त्र सांगतं

शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन॥

योगी यति मुनि ध्यान लगावैं। शारद नारद शीश नवावैं॥

हे भगवान शंकर, तू सर्व दुःखांचा नाश करणारा आहेस. तू सर्व अडथळ्यांचे कारण दूर करतोस आणि तुझ्या भक्तांना शाश्वत आनंद देतोस. संत आणि ऋषी तुझ्या सुंदर रूपाचे ध्यान करतात. शरद आणि नारद सारखे दिव्य प्राणीसुद्धा तुला नमन करतात.

नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाय॥

जो यह पाठ करे मन लाई। ता पर होत है शम्भु सहाई॥

हे परमेश्वरा, तुला साष्टांग दंडवत. ब्रह्मदेवही तुझी महानता वर्णन करण्यास असमर्थ आहे. जो कोणी या श्लोकांचा श्रद्धेने आणि भक्तीने पाठ करतो त्याला तुमचे अनंत आशीर्वाद प्राप्त होतात.

Shiv Mahadev
Astro Tips : या राशींचे लोक करता आहेत जगावर राज्य; पहा यात तुमची रास आहे का?

ॠनियां जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी॥

पुत्र होन कर इच्छा जोई। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई॥

या श्लोकांचा तीव्र प्रेमाने जप करणारे भक्त भगवान शंकराच्या कृपेने समृद्ध होतात. अपत्यप्राप्तीसाठी इच्छूक असलेल्या निपुत्रिकांनीही श्रद्धेने व भक्तीभावाने शिवप्रसाद ग्रहण केल्यावर त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होतात.

पण्डित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे॥

त्रयोदशी व्रत करै हमेशा। ताके तन नहीं रहै कलेशा॥

त्रयोदशीला (अंधार आणि तेजस्वी पंधरवड्याचा 13वा दिवस) एखाद्या पंडिताला आमंत्रित करावे आणि भगवान शिवाला भक्तीपूर्वक नैवेद्य दाखवावा. त्रयोदशीला जे व्रत करतात आणि भगवान शिवाची प्रार्थना करतात ते नेहमी निरोगी आणि समृद्ध असतात.

Shiv Mahadev
Astro Tips : लक्ष्मी देवींची विशेष कृपा असते 'या' राशींवर; कधीही उद्भवत नाही पैशाच्या समस्या!

धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे॥

जन्म जन्म के पाप नसावे। अन्त धाम शिवपुर में पावे॥

कहैं अयोध्यादास आस तुम्हारी। जानि सकल दुःख हरहु हमारी

जो कोणी भगवान शिवाला धूप, प्रसाद अर्पण करतो आणि आरती करतो, प्रेम आणि भक्ती करतो, तो या लोकात भौतिक सुख आणि आध्यात्मिक आनंद घेतो आणि नंतर भगवान शिवाच्या निवासस्थानी जातो. भगवान शिवाने सर्वांचे दुःख दूर करावे आणि त्यांना चिरंतन आनंद द्यावा अशी कवी प्रार्थना करतो.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com